Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

25.05.2021

Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot bedrifter med vekstambisjoner.

Formålet med disse midlene er å bidra til varig verdiskapende aktivitet i Norge. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Dette er en midlertidig tilskuddsordning for 2021. 

Les mer på Innovasjon Norge sine sider HER