Trygge forretningsmøter og konferanser med ny veileder

11.05.2020

NHO Reiseliv er i dag ferdig med en ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak
Ny veileder klargjør at møte og konferansemarkedet er begrenset av regelen for avstand mellom gjester, ikke antallgrensen på 50 personer.

NHO Reiseliv er i dag ferdig med en ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak. En viktig avklaring i veilederen er at møte- og konferansemarkedet, på samme måte som restaurantene, er begrenset av avstandsregler (1-meters regelen) og regler for hygiene og matservering.

- Nå er det viktig at kundene, så vel offentlige som private bedrifter, kjenner sin besøkelsestid og bestiller trygge forretningsmøter og konferanser på sine lokale hoteller. Nå gjelder det å få de permitterte tilbake på jobb, og fordi møte- konferansemarkedet utgjør halvparten av hotellets inntekter er det avgjørende å få forretningskundene, så vel som fritidskundene, tilbake som våre gjester, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Stor andel av bedriftens inntjening kommer fra konferanser

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at en stor andel av bedriftens årlige inntjening kommer fra konferanser i løpet av et år. Blant bedrifter med flere enn 50 årsverk, sier halvparten at over 50% av årlig inntjening kommer fra konferansemarkedet.

Klikk på bildet for å gå direkte til NHO Reiselivs bransjeveilerere, der du kan laste ned bransjenormen for håndtering av smitteverntiltak ved norske hotell og overnattingssteder.

Hotellkonferanser er ikke omfattet av antallsgrensen på maks 50 som gjelder for idretts- og kulturarrangement. Mens sistnevnte arrangement tidligere har vært helt stengt av staten og nå gradvis gjenåpnes fra 0 til 50, har hotellene og restaurantene hele tiden hatt lov å holde åpent, kun begrenset av at noen kommuner innførte særregler. Nå fjernes kommunenes særregler i stort tempo, og normalisering er viktig.

Alle NHO Reiselivs veiledere, for overnattings-, servering- og campingbedrifter, er basert på helsemyndighetenes råd og overordnede prinsipper for smittevern.