Den store hyttedagen og Hytteseminaret

27.09.2021

Fredag 15. oktober og lørdag 16. oktober arrangerer Rindal Næringsforum i samarbeid med Rindal kommune Hytteseminaret og Den store hyttedagen i Rindalshuset. Den store hyttedagen ble førtse gang arrangert 12. oktober 2019. Dette var et resultat av hytteundersøkelsen kommunen gjennomførte i 2018

Gjentar vi suksessen?

Den første utgaven av hyttedagen ble en ubetinget suksess og alle, både publikum og utstillere, var enige om at dette måtte gjentas. Det skal vi nå gjøre. Nærmere bestemt lørdag 16. oktober. Så har vi sett behovet av å være med å utvikle hyttenæringen ytterligere og om mulig legge enda mer til rette for økt verdiskaping i lokalt næringsliv og økt service overfor hyttefolket. Derfor vil vi dagen før Den store hyttedagen invitere lokalt og regionalt næringsliv til et hytteseminar der tema er det store generasjonsskiftet blant hytteeierne. 

Trendene viser nemlig at hyttefolket er mer aktive og kjøper mer utstyr. De er mer interessert i å spise ute. De kjøpet flere produkter og er interessert i å få tjenester levert på vei til eller på hytta. Dette åpner nye muligheter og vil øke den lokal verdiskapingen hvis vi legger til rette for det.

Stor hytteregion

Visste du at hyttefolket bare i Rindal handler eller kjøper tjenester for ca. 60 millioner kroner årlig (kr-. 60 000,- pr. hytte)? Dette er penger vi ønsker skal ligge igjen lokalt. Dette gjelder selvfølgelig også for resten av regionen. Tar vi med nabokommunene som utgjør Trøndelag Sørvest (Rindal, Surnadal, Heim, Orkland og Aure) snakker vi om rundt 600 millioner kroner årlig! Vi er i landsmålestokk en stor hytteregion med over 10 000 hytter. 

De siste 18 månedene har vært med på å endre vanene til folk flest og stadig flere bruker mer tid på hyttene og stadig flere kjøper og bygger hytter. I tillegg er det et generasjonsskifte der de yngre skaffer seg hytter eller bruker mer tid på familiehyttene. Disse har andre krav og forventninger når de bruker hyttene. Noe som gir stadig nye muligheter. Dette vil Nyli AS, som vi har invitert på Hytteseminaret, snakke mye om. De har flere års erfaring i lokal verdiskaping og de siste årene hatt spesielt fokus på hyttefolket. Her vi dere få konkrete eksempler på trender og generasjonsskiftet blant hyttefolket og hvordan dere kan tilpasse dere dette markedet. Dette er et seminar som nesten hele næringslivet i regionen bør få med seg! Så vil vi kanskje også finne ut om vi er hyttekommuner eller kommuner med mange hytter. 

Ting du får vite mer om på hytteseminaret:

  • Hvorfor er hyttefolket en viktig målgruppe?
  • Hvilke trender ser vi blant hyttefolket nå?
  • Generasjonsskifte blant hyttefolket
  • Samarbeid kan få 1 + 1 til å bli 3
  • Hva har andre gjort og lyktes med. Eksempler fra andre steder i Norge
  • Hvordan blir kravene til hytter og hyttetomter fremover?
  • Endringer de siste årene - flere bruker feriene i Norge

Her finner du all informasjon og påmelding til Hytteseminaret


Den store hyttedagen, der Rindalshuset snart er fylt opp med utstillere, vil en finne både lokale håndverkere som snekkere, rørleggere, murere og elektriker, interiør, hytteprodusenter, arkitekter, lokalmatprodusenter, aktører innen helse og friluftsliv, grunneiere med hyttefelt, tjenesteytere, overnattings- og spisesteder, økonomitjenester og kommunale tjenester. Altså det meste av det du trenger for å få gode tider på hytta. 

Her finner du all informasjon og påmelding til Den store hyttedagen


Dette er et prosjekt i Rindal inn i framtida der det akkurat nå gjennomføres en innbyggerundersøkelse.