Bistand til næringslivet i Rindal

16.03.2020


Rindal Næringsforum har tatt et initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank for det lokale næringslivet. Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Her skal vi forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter og aktører i Rindal. Vi skal være koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -spørsmål.

Vi i Rindal Næringsforum vil formidle videre til instanser i kommunen, bank og andre kilder hvis vi ikke kan hjelpe direkte

Kontakt:

tlf. 411 87 136

e-post: tom.godtland@rindalnf.no