BIO Trøndelag videreføres i 2021

25.01.2021

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.


Kompensasjonsordningen

På grunn av uklarheter rundt retningslinjer for kompensasjonsordningen er det avklart at BIO-tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning. Tilskuddet skal ikke regnes som inntekt, og skal derfor ikke avkortes. Les mer om dette på https://kompensasjonsordning.no/avklaringer.

Hvem gjelder ordningen BIO Trøndelag for?

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. 

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedr studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert. 

Velg riktig målgruppe i menyen under og se hvilke vilkår som gjelder for din bedrift. 


Små bedrifter og enkeltpersonforetak

Små bedrifter og enkeltpersonforetak er definert som bedrifter med færre enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Alle små bedrifter og enkeltpersonforetak i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Mellomstore og store bedrifter

Mellomstore og store bedrifter er definert som bedrifter med flere enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Mellomstore og store bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen innenfor følgende prioriterte områder i verdiskapingsstrategien: opplevelsesnæringer, havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 

For mer informasjon og søknadsskjema les HER