FELLES DUGNAD FOR TRØNDERSK NÆRINGSLIV

11.05.2020

BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning 

Trøndelag fylkeskommune offentliggjorde den 08.05.20 en utvidelse av støtteordningen BIO Trøndelag med både midler og målgruppe. Langt over 100 bedrifter har søkt på BIO Trøndelag siden den ble lansert og nå er nærmere 80 søknader behandlet. Oversikt over bedrifter med innvilga støtte til kompetansetiltak ligger på www.trfk.no/bio.

 

I tillegg til påfyll på BIO 1 åpnes BIO Trøndelag nå også for både mellomstore og store bedrifter med noe ulik innretning. Siden dette er ekstraordinære midler i lys av koronapandemien, er det viktig at vi klarer å mobilisere og veilede relevante bedrifter slik at de får nyttiggjort seg raskt av ordningen.

Nærmere om ordningen:

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan trønderske bedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

 Fylkesutvalget behandlet tirsdag 05.05.20 sak om ekstraordinære midler til kompetanseområdet i Trøndelag. Det er nå utarbeidet og godkjent reviderte retningslinjer til BIO Trøndelag 2020.

Eksisterende ordning BIO Trøndelag for småbedrifter og enkeltpersonsforetak videreføres som BIO1 Trøndelag.

For mellomstore bedrifter lanseres BIO2 Trøndelag og for store bedrifter Kompetansetiltak for større bedrifter. Mer utfyllende info om søknadsfrister mm finner dere på www.trfk.no/bio

BIO1 Trøndelag og BIO2 Trøndelag er søkbar FOR BEDRIFTER via www.regionalforvaltning.no I tillegg ønsker vi gjerne å gå i dialog med større bedrifter som er interessert i Kompetansetiltak. Det gjøres ved å ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune.