ÅRSMØTE 27. MAI 2020

11.05.2020

Da kan vi endelig kalle inn til årsmøte i Rindal Næringsforum onsdag 27. mai 2020. Det er nå åpnet for å være inntil 50 personer med 1 meters avstand på møter.

Vi har avtalt med Bolme Pensjonat at vi vil få god plass til alle med de restriksjoner som gjelder. Derfor vil vi også ha påmelding slik at vi ser antallet deltakere.

Dere har allerede fått innkalling og utsettelse tidligere så dette er bare en innkalling til det utsatte møtet.

 • Tid: Onsdag 27. mai kl. 19.00
 • Sted: Bolme Pensjonat
 • Saksliste:
  • Velkommen og innledning ved daglig leder
  • Innlegg om lærlingeordningen ved Marit Drøpping ved Indre Nordmøre Opplæringskontor
   • Presentasjon av Indre Nordmøre Opplæringskontor og status opplæring i bedrift etter fylkesbytte.
   • - Hva skal til for å bli godkjent lærebedrift, hva innebærer det og hvorfor bør man ta inn lærlinger.
    - Hvordan ser det ut framover i forhold til rekruttering av lærlinger, og hva kan vi sammen gjøre for å utdanne de beste fagarbeiderne.
  • Årsmøte
   • Godkjenning av innkalling og saksliste
   • Valg av møteleder og sekretær
   • Valg av to personer til å underskrive protokollen samme med styreleder
   • Godkjenning av årsmelding og regnskap
   • Budsjett for 2020
   • Valg av nytt styre
   • Valg av revisor
   • Eventuelt

Påmelding til årsmøtet her: PÅMELDING. Gå inn på Reserver en plass

Det er mulig det kommer flere innlegg i årsmøtet.

ENKEL SERVERING