Årsmøte 2021

09.03.2021

Innkalling til årsmøte i Rindal Næringsforum

Dato: Tirsdag 23. mars 2021
Tid: kl. 19.00
Sted: Attanova, Rindalshuset

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen samme med styreleder
  4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
  5. Budsjett for 2021 med endring av medlemskontingent 
  6. Valg av nytt styre og valgkomite
  7. Valg av revisor

Etter årsmøtet: Virkelighet - visjon - veien videre: Daglig leder setter en fot i bakken og går igjennom status, strategier, planer og ideer fremover etterfulgt av en dialog med medlemmene.

Pga. smittevernhensyn må medlemmene melde seg på her. PÅMELDING ÅRSMØTE

Regnskap vedlagt. Valgkomiteens innstilling og årsmelding kommer!