Året som er gått

21.12.2019

Da er snart dette året over. Og samtidig mine første 10 måneder som daglig leder for Rindal Næringsforum. Kan nok si det har vært ei bratt læringskurve, men jeg tror jeg har kommet ut av dette med bena på jorda. 

For mye har skjedd disse månedene. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt to parallelle stillinger der vi har kombinert samme funksjon både i Rindal Idrettslag og Rindal Næringsforum. Det er nok ikke mange som har hatt eller har denne kombinasjonen i andre kommuner. Jeg har syntes dette har fungert bra og tror begge «leire» har hatt nytte av at jeg har kontakter på tvers. Og det må vi bare utnytte fremover.

Hva har så skjedd i disse månedene og hva har Rindal Næringsforum oppnådd?

Styreleder Odd Inge Løfald
Styreleder Odd Inge Løfald

Vi startet min periode med et årsmøte der vi faktisk ikke hadde noen lederkandidater. Valgkomiteen måtte derfor jobbe videre etter årsmøtet. Etter hvert dukket en gammel traver opp som luktet litt sagmugg. Odd Inge Løfald stilte nemlig villig opp og har etter det vært en utrolig viktig faktor for meg i mitt daglige virke.

Målet for Rindal Næringsforum er å være et talerør og pådriver for lokalt næringsliv generelt og medlemsbedriftene spesielt. Både overfor kommunen og mot fylket og myndigheter for øvrig. Dette kan løses på mange måter, men jeg har valgt å være tydelig i mediebildet. Som rimelig nyslått og liten Trønder-kommune må vi vise oss litt med brede skuldre. Jeg sier gjerne at noen av oss må tørre å snakke litt høyt. For vi har masse å være stolte av. Og vi har masse muligheter for å kunne utvikle oss.

«Dokk får det te i Rindal!» 

Jeg har vært så heldig å kunne være med i forskjellige fora både regionalt og på fylkesnivå. Og Rindal blir lagt merke til. Jeg har ved flere anledninger både i forbindelse med treff i Næringsalliansen for Trøndelag og Orkdalsregionen, fra media og fra folk som har deltatt på noen av våre arrangement i kommunen fått høre at «dokk får det te i Rindal»! Og hvorfor får vi det til? Dette spørsmålet stilte også Avisa Sør-Trøndelag da vi tidligere i høst inviterte dem på en runde rundt til noen av bedriftene dere flere er og var Gaselle-bedrifter. Noen av hovedsvarene vi fikk fra  bedriftene var; samarbeid. For her bruker vi hverandre i kommunen der det er mulig og i neste omgang bedrifter og leverandører fra nabokommunene før vi går lengre ut. Vi unner hverandre suksess! Altså: Naboens suksess er vår suksess!

Større arrangement

Rindal Næringsforum har vært, og kommer til å være, involvert i flere arrangement i Rindal. Det første større arrangement jeg var med på var Kulturvøkku og Torgdagen. Dette er et av de største arrangementene vi har med kulturaktiviteter i ei drøy uke midt på sommeren. Det er stor variasjon og bredde i de enkelte arrangementene som burde treffe de fleste. Og her har vi muligheter til å utvikle det enda mer. Kulturvøkku avsluttes med Torgdagen i Rindal, et utstillingsvindu for hva vi kan tilby i Rindal og regionen forøvrig av lokale bedrifter, håndverk, kunst, husflid og mat. I år klarte vi å få med nesten halvparten av medlemsbedriftene i Rindal Næringsforum.. Totalt hadde vi nærmere 80 aktører og utstillere, noe som er en dobling fra tidligere år. Og det gir oss muligheter til virkelig å markere oss. "Dokk får det te i Rindal"! Ja, vi gjør det. Og til neste års torgdag er allerede 44 utstillere påmeldt. Så hvorfor skal vi ikke bli sett? Vi må rope høyt for å bli hørt og tørre å være høye og mørke. Dette skaper stolthet, bolyst, etableringslyst og trivsel.  

Og høsten bød også på masse spennende med Optimistkonferanse, landets eneste, og Den store hyttedagen. Her fikk jeg gleden av å være med på begge deler. Jeg trur med noen justeringer kan Optimistkonferansen bli en konferanse som skiller seg fra andre og kan trekke masse folk. Den store hyttdedagen markerte virkelig at Rindal er en stor og betydelig hyttekomme, fullt på høyde med Oppdal når en ser på antall i forhold til boliger. Og vi kan by på masse flott natur, flotte løyper og turstier, og fred og ro. Og hyttefolket vil bruke lokale håndverkere, leverandører og tilbudene vi har forøvrig. Etter en god evaluering og konstruktive tilbakemeldinger fra utstillere og publikum ser vi også mulighetene for å starte opp en hytteservice for hele kommunen. Og jeg har tatt initiativ til å sondere muligheten for dette rett på nyåret med lokale aktører. Dere kan lese mer om Den stor hyttedagen på Trollheimsporten, en sak som ble en av deres mest leste saker i 2019. 

"Vi må rope høyt for å bli hørt og tørre å være høye og mørke." 

Næringspolitikk

Vi ønsker å være en tydelig stemme for vårt næringsliv og ta opp saker og problemstillinger som er viktig for næringsutviklingen i kommunen. Dette er også en viktig del av næringsplanen kommunen og næringsforumet har utarbeidet for perioden 2017 - 2020. 

I høst har det vært møter i Næringsalliansen for Trøndelag der Rindal Næringsforum er medlem. Der skulle vi komme med saker som opptar hver enkel næringsforening spesielt. For vår del er det sjølsagt flere, men et av de viktigste er standarden på FV65 og samferdsel i vår region. Her fikk jeg god hjelp og innspill av Kjell Larsen i Pipelife, Jan Romundstad i Surnadal Transport, Hege Gåsvand i Rindalslist, Martin Rise i Letthus, Ingrid Kvam Moen i A. Kvam AS og Jon Moen i RBL. I forbindelse med dette ble noen av mine kolleger i de andre næringsforeningene enige om å gå samlet ut for å støtte fokuset på RV65. Noe som resulterte i et avisoppslag i Avisa S-T der vi også har blitt enige om et større møte ut på nyåret med fokus på samferdsel i vår region.

Foto: Trollheimsporten
Foto: Trollheimsporten

Næringstreff

I hele år har vi hatt jevnlige møter med kommunen og politikerne. Dette har vært med hele styret og formannskapet, møter med enkeltpolitikere og møter mellom meg og næringskonsulent Grete Elshaug. Det siste har bl.a. ført til en Oppdragsavtale der Rindal Næringsforum får betalt for noe av næringsutviklingsarbeidet. Det siste vi gjorde sammen var arrangementet Næringstreffet på Bolme Pensjonat i slutten av november. Dette var fra vår side et ledd i etableringen av noen faggrupper som skal jobbe med forskjellige utfordringer og næringspolitiske saker i tida fremover. Vi fikk her presentasjoner av Innovasjon Norge avd. Trøndelag, Innveno, Næringshagen i Orkdalsregionen, Rindal kommune og Rindal Næringsforum. Oppfølgingen fremover blir å jobbe videre med de etablerte faggruppene.  

Dette var fra vår side et ledd i etableringen av noen faggrupper som skal jobbe med forskjellige utfordringer og næringspolitiske saker i tida fremover. 

Nye medlemmer

Desto flere vi er desto sterkere blir vi. Vi har nå passert 50 medlemmer i Rindal Næringsforum. Dette er meget bra og overgår mange av kommunene rundt oss sett i forhold til størrelsen på kommunen. Og det blir lagt merke til. Og det er min jobb å fortelle hvorfor bedriftene skal være medlem. Noen av årsakene har jeg forsøkt å beskrive lengre opp her. Og jeg er dønn avhengig at medlemmene kommer med tilbakemeldinger, spørsmål og innspill til saker og prosjekter dere vil næringsforumet og jeg skal jobbe med. 

Vi har i år fått 10 nye medlemmer og 2 har meldt seg ut. Og dette er meget gledelig. Dette gir oss masse energi til å jobbe videre for et godt og allsidig næringsliv i kommunen. Og vi vil jobbe for gode og utviklende vilkår for næringslivet. Og vi er klare på at det skal være åpne og inkluderende kontakter både med kommunen og med virkemiddelapparatet forøvrig. 

Og vi skal være SYNLIGE! 

Nye hjemmesider

Å være synlig er utrolig viktig. Og for litt siden fikk vi endelig på plass våre egne hjemmesider. Her skal det være enkelt å finne opplysninger om næringsforumet, hvem vi er, medlemmer, linker til virkemiddelapparat, om Rindal som bo-, nærings- og reiselivskommune, arrangement og mye mye mer. Det meste om Rindal vil dere finne på disse sidene. 

Mer vil komme her etterhvert. For det er mye som er gjort dette året og vi har masse vi skal gjøre i året som kommer. Jeg kan jo nevne salget av T-kompbygget som gir mange nye muligheter og flere som banker på døra for å etablere eller utvikle sine bedrifter. Vi i Rindal Næringsforum skal være fremoverlent også i 2020.


Jeg vil takke for året som er gått og ønske alle et Riktig Godt Nyttår!


Tom Godtland

Daglig leder

Foto: Driva