Alle 27 lærlingekandidater besto i 2020

12.01.2021
Joar Svinsås har tatt fagbrev i Landbruksmaskinmekanikerfaget hos Rindal Bil og Landbrukssenter, RBL. - Foto: INMOssenter, RBL.
Joar Svinsås har tatt fagbrev i Landbruksmaskinmekanikerfaget hos Rindal Bil og Landbrukssenter, RBL. - Foto: INMOssenter, RBL.

Indre Nordmøre Opplæringskontor har hvert år hatt en markering for de som har tatt fagbrev, svennebrev og kompetansebevis som lærlinger i året som har gått.

Av Marit Drøpping - Daglig leder i Indre Nordmøre Opplæringskontor

På grunn av strenge smitteverntiltak får vi ikke til å avvikle en slik markering nå. Vi er veldig lei oss for det, da dette er en fin anledning til å gjøre stas på dere som har fullført en yrkesfaglig utdannelse og alle dere ute i bedriftene som har hjulpet dem i mål.

I 2020 var det 27 kandidater som var oppe til prøve og alle besto. Vi har også noen som er ferdige med læretiden, men skal ta fagprøve på nyåret.

Hammerstuene har vært vertskap for god middag, og vi har hatt med representanter fra næringsliv og fylkeskommune for å gjøre stas på nye fagarbeidere, instruktører og faglige ledere. De har kom med ros til lærebedriftene og understreket behovet for fagarbeidere i vårt nærområde.

Behovet for fagarbeidere er fortsatt like stort, og næringslivet er avhengig av at motiverte og engasjerte ungdommer velger en yrkesfaglig utdanning for å sikre rekruttering. Om vi hadde fått avviklet en tilsvarende markering nå, ville vi også i år hatt med representanter fra næringsliv og kommuner som hadde sagt akkurat det samme.

Til alle dere som er ferdige med læretiden og skulle vært med oss på dette, vil Indre Nordmøre Opplæringskontor ønske dere alle lykke til. Vi vil oppfordre dere til å være gode ambassadører for faget dere har valgt, og stolte over den fagkompetansen dere nå har. Vi sender en liten oppmerksomhet i posten.

Til alle dere engasjerte og dyktige instruktører og faglig ledere ute i lærebedriftene vil vi si tusen takk. Uten deres innsats hadde ikke så mange ungdommer kunne fullføre utdannelsen sin. Det er ikke alltid like lett å ha ansvar for opplæring av en ungdom i tillegg til å skulle gjøre sin egen jobb i en travel hverdag. Vi har ikke noe å sende i posten til dere, men håper å kunne få til noe i løpet av året for å vise at det blir satt pris på den innsatsen dere gjør.

Vi har feiret litt ute i bedriftene med kake til de ferske fagarbeiderne som dere ser på bildene, så satser vi på å fortsette tradisjonen med fagbrevmarkering til neste år.

Marit Drøpping, Indre Nordmøre Opplæringskontor


De som har tatt fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020 er :

Isak Haltli, Trevare- og bygginnredningsfaget Bergmoen Snekkerverksted - Foto: INMO
Isak Haltli, Trevare- og bygginnredningsfaget Bergmoen Snekkerverksted - Foto: INMO
Jørgen Gjerstad, industrimekaniker A.Kvam - Foto: INMO
Jørgen Gjerstad, industrimekaniker A.Kvam - Foto: INMO
Bastian Mogstad, Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, med Bente Beate Øyaseter, Rindal kommune. Foto: INMO
Bastian Mogstad, Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, med Bente Beate Øyaseter, Rindal kommune. Foto: INMO
Live Skralthaug, Consto Midt-Norge, avd Surnadal nå ansatt hos B & B Entreprenør (VIBO Entreprenør). Foto: INMO
Live Skralthaug, Consto Midt-Norge, avd Surnadal nå ansatt hos B & B Entreprenør (VIBO Entreprenør). Foto: INMO

Edvard Bele Sæterbø, Automatiseringsfaget. Lærebedrift Pipelife AS

Martinus Bævre Sollid, produksjonsteknikerfaget. Lærebedrift Pipelife AS

Eivind Thelin Eltarvåg, logistikkfaget. Lærebedrift: Pipelife AS

Eivind Johan Haltli, Industrisnekkerfaget. Lærebedrift Bergmoen Snekkerverksted AS

Isak Haltli, Industrisnekkerfaget. Lærebedrift Bergmoen Snekkerverksted AS

Roger Gjengedal, Industrisnekkerfaget. Lærebedrift Bergmoen Snekkerverksted AS

Erling Andre Sætervik, Produksjonteknikerfaget, Lærebedrift: Kvanne Industrier AS

Live Skralthaug, tømrerfaget, Lærebedrift: Consto Midt-Norge avd. Surnadal

Jonas Holten, tømrerfaget. Lærebedrift: Consto Midt-Norge, avd Surnadal

Jonas Bøe, tømrerfaget. Lærebedrift: Consto Midt-Norge, avd Surnadal

Bastian Mogstad, Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. Lærebedrift : Rindal kommune

Embla Røen Fosseide, helsearbeiderfaget Lærebedrift: Rindal kommune

Heidi Synnøve Dalen, helsearbeiderfaget . Lærebedrift: Rindal kommune

Jørgen Gjerstad, industrimekanikerfaget. Lærebedrift: A.Kvam AS

Anders Bøe Vaagland, industrimekanikerfaget. Lærebedrift: Vaagland Båtbyggeri AS

Kjersti Haugen, institusjonskokkfaget. Lærebedrift: Surnadal kommune

Lene Kvande, helsearbeiderfaget. Lærebedrift: Surnadal kommune

Per Christian Søderstrøm, industrimekanikerfaget. Lærebedrift: Sollid mek. verksted AS

Eskil Skralthaug CNC-maskineringsfaget. Lærebedrift: Sollid mek. verksted AS

Amalie Kvisvik Sæterøy, produksjonsteknikerfaget. Lærebedrift: Talgø MøreTre AS

Sander Veiset Bævre, tømrerfaget. Lærebedrift: VIBO entreprenør AS

Lea Fiske Gussiås, helsearbeiderfaget. Lærebedrift: Heim kommune

Ola Møkkelgjerd Dale, produksjonsteknikerfaget. Lærebedrift : Trollheim AS

Ola Bolme, bilfag tunge kjøretøy. Lærebedrift: Surnadal Lastebilverksted

Per Øyen, rørleggerfaget. Lærebedrift: Rørservice AS

Hans Polden, rørleggerfaget Lærebedrift: Rørservice AS

Joar Svinsås, landbruksmaskinmekanikerfaget. Lærebedrift: Rindal Bil- og Landbrukssenter AS