Koronoanettverk for næringslivet i Rindal

Her har vi samlet Korona-relatert informasjon som berører deg som kunde. 

Korona skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller av noen annen grunn, ber vi deg om å kontakte oss i banken.

Se HER

Kontakt: Magne Bjørnstad  Banksjef

tlf. 918 08 580 - epost


Kontakt: Arnhild Foseide Fagerholt Kredittsjef/Autorisert finansiell rådgiver 

tlf. 481 59 206 - epost

Rindal Næringsforum har tatt et initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank for det lokale næringslivet. Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Her skal vi forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter og aktører i Rindal. Vi skal være koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -utfordringer.

Vi i Rindal Næringsforum vil formidle videre til instanser i kommunen, bank og andre kilder hvis vi ikke kan hjelpe direkte.

Så ta kontakt på telefon eller epost.

Mange bedrifter står ovenfor en utfordrende situasjon. Flere ledere opplever nå å måtte permittere ansatte, og NAV forventer stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer gjøres på en god måte.  

Alle arrangement i Rindal Næringsforum er midlertidig utsatt, og vi utsetter bedriftsbesøk og fysiske møter. Vi er derimot tilgjengelige digitalt, både på e-post og over telefon.

Kontakt: Tom Godtland, daglig leder

tlf. 411 87 136

e-post: tom.godtland@rindalnf.no 

Rindal har et mangfoldig næringsliv. I samspill med det lokale næringsliv og andre næringsaktører ønsker Rindal kommune å legge til rette for å stimulere til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. 

Flere bedrifter vil få utfordringer i tiden fremover og da er det mulig å kontakte næringsavdelingen i kommunen. Spørsmål kan også stilles Rindal Næringsforum direkte. Da vil daglig leder formidle videre til de rette instanser i kommunen.

Gå inn her: HER for mer informasjon.

Kontakt: Grete Elshaug Næringsrådgiver - fagansvarlig

Tlf. 915 19 679 - epost


Kontakt: Sivert Dombu     Plan- og utviklingssjef

Tlf. 957 85 911 - epost