Korona-nyheter

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar. Trøndelag får i alt vel 45 millioner til fordelingen mellom kommunene. Rindal kommune får kr. 250 000 av disse. Dette er også minstesatsen.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Trøndelag Reiseliv i samarbeid med destinasjonsselskapene i Trøndelag ønsker å avdekke sentrale problemstillinger som næringen står ovenfor som en årsak av pandemien. Reiselivsnæringen er hardt rammet av restriksjoner, noe som kan føre til at vi mister mangfoldet i opplevelsesnæringen.