Korona-nyheter

Mange reiselivsbedrifter frykter at de må si opp ansatte hvis ikke permitteringsperioden forlenges. I dag møtte NHO Reiseliv arbeidsministeren for å diskutere situasjonen i reiselivet. Et viktig tema var utvidelse av permitteringsordningen.

Midlene kommer fra staten og er en del av den såkalte tiltakspakke 3 i forbindelse med koronakrisa. Rindal kommune har via fylkeskommunen fått tildelt ca 930.000 kr til sitt næringsfond til å støtte lokale bedrifter etter søknad. I tillegg kommer 100.000 kr som tilbakeføres til kommunen fra det regionale næringsfondet for Orkdalsregionen.

I tiden som kommer vil Trøndelag Reiseliv arrangere 7 gratis, digitale kurs, av og i samarbeid med Innovasjon Norge. Meld deg på nå og sikre deg en plass. Du kan delta på følgende kurs: "Pakking, distribusjon og salg", "Digitalt Vertskapskurs", "Lykkes på nett" og "Opplevelseskurs".

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

NHO Reiseliv inviterer til medlemsmøte om bransjeveiledere, gjenåpning av reiselivet og endringer i smitteverntiltak. Her får du innsikt i beste praksis, oppdaterte råd, praktiske tips og veiledning for bedrifter.