Korona: Nettverk for næringslivet i Rindal

OPPDATERTE OG RELEVANTE OPPDATERINGER PÅ KORONATILTAK FOR NÆRINGSLIVET

Her vil Rindal kommune, Rindal Sparebank og Rindal Næringsforum forsøke samle på en så enkel og oversiktlig måte all relevant informasjon om alle tiltak for næringslivet i Rindal. 

Korona-nettverk for næringslivet i Rindal 

Rindal Næringsforum har tatt et initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank for det lokale næringslivet. Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Her skal vi forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter og aktører i Rindal. Vi skal være koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -utfordringer.

Kontakt: Tom Godtland, daglig leder

tlf. 411 87 136

e-post: tom.godtland@rindalnf.no 

Vi i Rindal Næringsforum vil formidle videre til instanser i kommunen, bank og andre kilder hvis vi ikke kan hjelpe direkte.

Så ta kontakt på telefon eller epost.

Mange bedrifter står ovenfor en utfordrende situasjon. Flere ledere opplever nå å måtte permittere ansatte, og NAV forventer stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer gjøres på en god måte.  

Alle arrangement i Rindal Næringsforum er midlertidig utsatt, og vi utsetter bedriftsbesøk og fysiske møter. Vi er derimot tilgjengelige digitalt, både på e-post og over telefon.


SISTE NYTT OM KORONA

Det er mange bedrifter som nå permitterer flere av sine ansatte. Noen ganger er det slik at en ikke kan sende håndverkere ut på byggeplasser og lignende. Så dukker det opp muligheter der de kan reise ut allikevel og da trenger de arbeiderne tilbake i jobb. Hvordan påvirker dette bedriften og den ansatte?

Trønderske småbedrifter og enkeltpersonforetak får en utstrakt hånd i en vanskelig tid. Ni millioner kroner foreslås puttet inn i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag».

Samfunnet har på kort tid havnet i en svært alvorlig situasjon som vi ikke vet om vil eskalere, eller når den vil avta. Koronautbruddet har alvorlige konsekvenser for både kommuner og næringsliv. Helse og sikkerhet for befolkningen og de ansatte i virksomhetene har første prioritet. Godt samarbeid mellom alle parter er nå viktig for å hindre...


Koronakrisen i næringslivet i Rindal - kartlegging av hvilke utfordringer våre bedriftene i kommunen møter i forbindelse med denne situasjonen.

SKJEMA (trykk HER)


NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. 

Informasjonen på disse sidene blir oppdatert fortløpende!

KLIKK PÅ BILDENE/LOGOENE FOR MER INFORMASJON

Et tidligere ukjent koronavirus  har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at vi har en pandemi. Myndighetene setter nå inn sterke tiltak for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort.

Her finner du all oppdatert informasjon om Stortingets og regjerings tiltak og beslutninger som gjelder både private og næringslivet. 


Offentlige tiltak


Rindal har et mangfoldig næringsliv. I samspill med det lokale næringsliv og andre næringsaktører ønsker Rindal kommune å legge til rette for å stimulere til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. 

Flere bedrifter vil få utfordringer i tiden fremover og da er det mulig å kontakte næringsavdelingen i kommunen. Spørsmål kan også stilles Rindal Næringsforum direkte. Da vil daglig leder formidle videre til de rette instanser i kommunen.

Gå inn her: HER for mer informasjon.

Kontakt: Grete Elshaug Næringsrådgiver - fagansvarlig

Tlf. 915 19 679 - epost


Kontakt: Sivert Dombu     Plan- og utviklingssjef

Tlf. 957 85 911 - epost


Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte.. Se mer HER: 

Her finner du spørsmål og svar til selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronaviruset. HER

Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

Les mer HER


Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. 

Omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.


Reiselivs- og service-næringen

NHO Reiseliv følger situasjonen fortløpende og har tett kontakt med våre medlemmer. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser koronaviruset har for reiselivsnæringen. 

Koronavirus: Råd og tiltak for reiselivsbransjen


Her har vi samlet Korona-relatert informasjon som berører deg som kunde. 

Korona skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller av noen annen grunn, ber vi deg om å kontakte oss i banken.

Se HER

Kontakt: Magne Bjørnstad  Banksjef

tlf. 918 08 580 - epost


Kontakt: Arnhild Foseide Fagerholt Kredittsjef/Autorisert finansiell rådgiver 

tlf. 481 59 206 - epost


Korona-nytt for deg som driver enkeltpersonforetak

Her samler vi nyheter som kan ha betydning for deg som driver enkeltpersonforetak - knyttet til utbruddet av korona-viruset.

Her er korona-nytt for deg som driver aksjeselskap, i tilfelle det er mer aktuelt for deg. Sjekk også AS-sida hvis du er arbeidsgiver.

Kan bli mer hjelp til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ifølge VG åpner regjeringa for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sosialhjelp fra NAV uten ordinær behovsprøving. Avisa viser til et brev fra finansminister Jan Tore Sanner.

Dette gjelder f.eks. de næringsdrivende som blir stengt ute fra markedet og står uten inntekter fram til nyordningen med 80% fra 17. dag starter.

Kommer tilbake til saken når vi har fått mer «kjøtt på beinet.»


Korona: Dette er de nye økonomiske krisetiltakene

Her er noen presiseringer spesielt for enkeltpersonforetak.

Hva er persongivende inntekt som legges til grunn når NAV skal beregne tapt inntekt for enkeltpersonforetak?

Vi har to regnskapsfirmaer i Rindal som kan være behjelpelig.Næringsliv


Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien.  

Avdragsutsettelse på lån

Lavere renter

Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser

Oppstartfinansiering

Helsesektoren


NB!

Husk at kriteriene for hvilke prosjekter vi støtter fortsatt er de samme som før. Sjekk her om ditt prosjekt er kvalifisert
Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater.

NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Oppdaterte råd fra relevante myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:


Helse


Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal kommune fra visse områder i Norge.
Kommuneoverlegen i Rindal kommune har i dag 15.03.2020 fattet følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

les mer HER