Korona: Nettverk for næringslivet i Rindal

Korona-nettverk for næringslivet i Rindal 

Her vil Rindal kommune, Rindal Sparebank og Rindal Næringsforum forsøke samle. på en så enkel og oversiktlig måte, all relevant informasjon om alle tiltak for næringslivet i Rindal. 

Rindal Næringsforum har tatt et initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank for det lokale næringslivet. Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Her skal vi forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter og aktører i Rindal. Vi skal være koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -utfordringer.

SISTE NYTT OM KORONA

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022.

Virksomheter som ble stengt eller fikk full skjenkestopp i periodene november - desember 2020 og januar - februar 2021 kan fra og med 9. juni søke om å få kompensert tap av ferskvarer eller andre bedervelige varer som var bestilt før pålegget om stenging. Dette gjøres ved å sende en ny søknad om kompensasjon for denne perioden, uavhengig om...

Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot bedrifter med vekstambisjoner.

Rindal kommune har fått 500.000 kr fra staten til ei ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som på ulike måter er rammet av koronapandemien.


NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. 

Et tidligere ukjent koronavirus  har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at vi har en pandemi. Myndighetene setter nå inn sterke tiltak for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort.

Her finner du all oppdatert informasjon om Stortingets og regjerings tiltak og beslutninger som gjelder både private og næringslivet. 

Informasjonen på disse sidene blir oppdatert fortløpende!

KLIKK PÅ BILDENE/LOGOENE FOR MER INFORMASJON

Offentlige tiltak


Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte.. Se mer HER: 

Her finner du spørsmål og svar til selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronaviruset. HER

Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

Les mer HER


Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. 

Omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.


Reiselivs- og service-næringen

NHO Reiseliv følger situasjonen fortløpende og har tett kontakt med våre medlemmer. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser koronaviruset har for reiselivsnæringen. 

Koronavirus: Råd og tiltak for reiselivsbransjen


Korona-nytt for deg som driver enkeltpersonforetak

Her samler vi nyheter som kan ha betydning for deg som driver enkeltpersonforetak - knyttet til utbruddet av korona-viruset.

Her er korona-nytt for deg som driver aksjeselskap, i tilfelle det er mer aktuelt for deg. Sjekk også AS-sida hvis du er arbeidsgiver.

Kan bli mer hjelp til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ifølge VG åpner regjeringa for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sosialhjelp fra NAV uten ordinær behovsprøving. Avisa viser til et brev fra finansminister Jan Tore Sanner.

Dette gjelder f.eks. de næringsdrivende som blir stengt ute fra markedet og står uten inntekter fram til nyordningen med 80% fra 17. dag starter.

Kommer tilbake til saken når vi har fått mer «kjøtt på beinet.»


Korona: Dette er de nye økonomiske krisetiltakene

Her er noen presiseringer spesielt for enkeltpersonforetak.

Hva er persongivende inntekt som legges til grunn når NAV skal beregne tapt inntekt for enkeltpersonforetak?

Vi har to regnskapsfirmaer i Rindal som kan være behjelpelig.Næringsliv


Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien.  

Avdragsutsettelse på lån

Lavere renter

Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser

Oppstartfinansiering

Helsesektoren


NB!

Husk at kriteriene for hvilke prosjekter vi støtter fortsatt er de samme som før. Sjekk her om ditt prosjekt er kvalifisert
Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater.

NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Oppdaterte råd fra relevante myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:


Helse


Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal kommune fra visse områder i Norge.
Kommuneoverlegen i Rindal kommune har i dag 15.03.2020 fattet følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

les mer HER