Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen: Penger kommer i april

Kompensasjonsordningen vil hjelpe bedrifter som har minst 30 prosent omsetningssvikt på grunn av koronaviruset. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april. 


Vi har mottatt en oversikt som en våre regnskapskontorer, Statera Økonomi, nå sender sine kunder. Og som gjelder alle småbedrifter og enkeltpersonfirmaer. 

Omsetningssvikt på minst 30 % skal gi grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader.

Dette er forslaget finansministeren legger fram for stortinget i dag. Når det er vedtatt må det deretter godkjennes av ESA. Deretter opprettes en portal i regi av skatteetaten, som tidligst er ferdig 17. april. Grunnlaget er regnskapsrapport, i første omgang for mars 2020.


Formålet med forslaget

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader.

Eksempler på faste uunngåelige kostnader:

• Lokaler (husleie)
• Lys og varme
• Vann og avløp
• Forsikring
• Leie av utstyr og transportmidler
• Rentekostnader minus renteinntekter
• Regnskapshonorar
• Ev. andre uunngåelige kostnader

Rammer for utbetaling

• Reduksjon i omsetning på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)
• Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt
• De endelige grensene foreslås fastsatt i forskrift.

Beregning av kompensasjon

De er ulike satser for bedrifter som er pålagt å stenge, som får kompensert 90% og bedrifter som ikke er pålagt å stenge 80%.

Hvem gjelder ordningen for

Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, inklusive enkelpersonforetak er virksomheten er innehavers hovedinntekt, med noen unntak:

• Finansnæringen
• Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
• Olje- og gassutvinning
• Foretak som er under andre støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
• Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
• Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Hvordan foregår søknadsprosessen

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i en portal. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Denne portalen skal være klar rett etter påske.

Kontroll

Det vil være en etterkontroll, med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.

Søknad per måned

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.

Perioderegnskapet haster!

Hurtig ferdigstillelse av perioderegnskapet for mars, april og mai vil nå ha stor økonomisk betydning for mange bedrifter. Tidspresset kommer på toppen av en hektisk periode med årsavslutning. Det er viktig at den som ønsker perioderegnskap for mars melder fra til sin regnskapsfører.

Det bes imidlertid om forståelse for at regnskapsbyråene fram til den 15. april må prioritere merverdiavgift.

Statera Økonomi - medlem i Rindal Næringsforum
Statera Økonomi - medlem i Rindal Næringsforum