Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Spørsmål: Hva gjør Innovasjon Norge for å hjelpe kriserammede bedrifter?

Svar: Innovasjon Norge vil blant annet tilby avdragsutsettelse i tillegg til en rekke andre tiltak. Les mer om tiltakene her


Spørsmål: Hva gjør Forskningsrådet, og hvor kan jeg finne info om dette?

Svar: Forskningsrådet vil blant annet behandle Skattefunn-søknader raskere. Lese mer om tiltakene her