Hytteseminaret i Rindal

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i Attanova i Rindalshuset i juni 2018 og på kommunens nettsider.


Rindal Næringsforum vil igjen sammen med Rindal kommune invitere både lokale og regionale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere Den store hyttedagen lørdag 16. oktober 2021.

Gå inn på sidene for for Den store hyttedagen og se hvilke utstillere som allerede har meldt at de kommer.

Nå utvider vi og arrangerer et eget hytteseminar dagen før

Den store hyttedagen

Er vi hyttekommuner eller kommuner med mange hytter?

Dette er noe av det som vil bli tatt opp på seminaret. Det blir tilpasninger til lokale forhold i vår region!

 • Hvorfor er hyttefolket en viktig målgruppe?
 • Hvilke trender ser vi blant hyttefolket nå?
 • Generasjonsskifte blant hyttefolket
 • Samarbeid kan få 1 + 1 til å bli 3
 • Hva har andre gjort og lyktes med.  Eksempler fra andre steder i Norge
 • Hvordan blir kravene til hytter og hyttetomter fremover?
 • Endringer de siste årene - flere bruker feriene i Norge

Seminaret passer for alle som direkte eller indirekte har med hyttefolket å gjøre; 

grunneiere, kommuner, håndverkere, hyttebyggere, serviceleverandører, butikker, spisesteder, opplevelsesaktører- og leverandører (friluftsliv, kunst, kultur, attraksjoner, museer osv.), treningssentre, idrettslag, lokalmatprodusenter, festivaler osv.

Partnerbedrift:

FORELØPIG PROGRAM

FREDAG 15. OKTOBER 
KL. 15.00 - 18.00
Sted: Attanova, Rindalshuset

 • kl. 15.00 registrering og felles bespisning (Maten leveres av Stian Kooyman)
 • kl. 16.00 Velkommen
 • Innledning ved Rindal Næringsforum
 • Hyttefilmen fra Rindal
 • Status
 • Hytteundersøkelsen 2018
 • kl. 16.30 NYLI AS - Lokal verdiskaping med Henning Nybo og Øistein Lindmark
  • Erfaring med rådgivning for Norges mest populære hytteområder og store prosjekter i lokalt næringsliv med hyttefolket som målgruppe.
  • Undersøkelser og utvikling av prosjekter på kommunalt nivå.
 • kl. 17.30 Dialog - veien videre
PÅMELDINGSFRIST 11. OKTOBER 2021

Det kan komme noen tillegg /endringer i dette programmet!


Påmelding til hytteseminaret

PRISER inkl. bespisning og seminar.

Medlem i Rindal Næringsforum KR. 700,    

Ikke medlem KR. 750,-

Nyli AS hjelper lokale bedrifter med verdiskapning, økt salg og synlighet.

Dette har de drevet med i snart tre år. I løpet av disse tre årene har de arrangert og gjennomført kurs for snart 100 bedrifter, samt jobbet med store prosjekter i lokalt næringsliv med hyttefolket som målgruppe.

Henning Nybo og Øistein Lindmark som driver Nyli AS som partnere og rådgivere har hver for seg over 30 års erfaring med lokalt næringsliv. Vi kaller det lokalverdiskapning og kombinerer tradisjonelt salg med kreativ digital markedsføring og forretningsutvikling.


Det finnes nærmere 500.000 hytter i Norge i dag. Det bygges også flere hytter enn noen gang og over 170.000 Nordmenn ønsker seg hytte.

Denne målgruppen legger igjen over 8,5 milliarder hvert år på hyttene sine ved kjøp av mat og tjenester samt opplevelser i og rundt hytteområdet sitt..


Nyli AS vil også fortelle deg om generasjonsskiftet som skjer i hyttenorge akkurat nå.

En stadig yngre generasjon skaffer seg egne hytter, men flere yngre overtar og arver også hytter tidligere enn før. Denne nye generasjonen har helt andre behov og forventninger til hytta og nærområdet rundt.

De er ute etter nye type produkter og tjenester som gir lokale bedrifter nye unike muligheter.

Den nye generasjonen er:

 • Mer aktive og kjøper mer utstyr.
 • Mer interessert i å spise ute.
 • Mer interessert i å kjøpe flere produkter.
 • Mer interessert i å få tjenester levert på vei til eller på hytta.

Les mer om Nyli AS her:

kårer Norges beste hyttekommune.

Les om årets vinner HER