HMS tjenesten

HMS-tjenesten tilbyr medlemskap i godkjent bedriftshelsetjeneste og leverer også andre tjenester innen HMS, kvalitet og ytre miljø. Vi er 15 ingeniører, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og personell med kompetanse innen HR/personal.

Vår visjon er «Godt arbeidsmiljø lønner seg» og våre verdier er pålitelighet, kvalitet, arbeidsglede og respekt.

Ved å bli medlem hos oss tilfredsstiller du myndighetenes krav til bedriftshelsetjenesten. Vi har også 5 godkjente konsulenter som er klare til å bistå dere med å bli Miljøfyrtårn eller ISO-sertifiserte etter ulike standarder.

Vi har kontor på Orkanger, Sunndal, Oppdal og Heim og ble etablert i 1994 av private og offentlige virksomheter. Vi har ikke erverv som formål, noe som betyr at evt. overskudd går til videre utvikling av bedriften og dermed forsterking av tilbudet til kundene i form av kunnskap, kompetanse og utstyr. HMS-tjenesten har en stor utstyrspark slik at vi kan måle støv, gasser, støy, lys og inneklima, for å nevne noe.

Vi har ca. 130 kunder i alle bransjer og størrelser, og i Rindal er dette A. Kvam, Saga Trollheimen, Vibo og Coop. Coop Nordvest er vår største kunde med 2200 ansatte. Vi har også kommunene Oppdal, Hitra og Frøya. I tillegg vant vi den nasjonale konkurransen om Hydro Sunndal og har derfor avdelingskontor hos dem.

Daglig leder er Elisabeth Lund