Den store hyttedagen

se alle

her 

Oversikten blir oppdatert fortløpende!

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i Attanova i Rindalshuset i juni 2018 og på kommunens nettsider.

Nå har vi gått videre. Rindal Næringsforum vil igjen sammen med Rindal kommune invitere både lokale og regionale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere Den store hyttedagen.

Dette for å vise hva vi har å tilby lokalt av bedrifter, kultur- og friluftsliv, muligheter for bedriftsetablering og mye annet til etablerte og potensielle hytteeiere i Rindal.

Vi arrangerte dette første gang 12. oktober 2019, noe som ble en kjempesuksess med nærmere 60 utstillere i og utenfor Rindalshuset. Evalueringen både blant utstillere og publikum var entydig på at dette måtte gjentas. 

Målgruppa for arrangementet er nåværende og framtidige hytteeiere med deres familier og bekjente. Alle aldersgrupper. Poenget er å knytte dem enda sterkere til bygda, regionen og Trollheimen og gjøre dem til enda mer ivrige kunder for det lokale næringslivet og kulturlivet. Dette er både en markedsplass og en happening.

Få en "gau" dag!


Les om Den store hyttedagen i 2019 HER

Her er et utvalg av det en kunne se på forrige hyttedag 12. oktober 2019