DEN STORE HYTTEDAGEN

Da er det igjen klart for "Den store hyttedagen" i Rindal. 

Rindalshuset er fylt til randen med utstillere.

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i juni 2018 og på kommunens nettsider. Den store hyttedagen er et av resultatene etter denne undersøkelsen. Vi samler derfor igjen aktører innen  hyttenæringen fra Rindal, Surnadal og Orkland til en ny og stor hyttedag.


I år har vi også utvidet Den store hyttedagen med et eget hytteseminar fredag 15. oktober. 

Rindal Næringsforum vil igjen sammen med Rindal kommune invitere både lokale og regionale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere Den store hyttedagen.

Dette for å vise hva vi har å tilby lokalt av bedrifter, kultur- og friluftsliv, muligheter for bedriftsetablering og mye annet til etablerte og potensielle hytteeiere i Rindal.

Vi arrangerte dette første gang 12. oktober 2019, noe som ble en kjempesuksess med masse utstillere i og utenfor Rindalshuset. Evalueringen både blant utstillere og publikum var entydig på at dette måtte gjentas. 

Målgruppa for arrangementet er nåværende og framtidige hytteeiere med deres familier og bekjente i alle aldersgrupper. Poenget er å knytte dem enda sterkere til bygda, regionen og Trollheimen, og gjøre dem til enda mer ivrige kunder for det lokale næringslivet og kulturlivet. Dette er både en markedsplass og en happening.

Vi håper du får en "gau" dag!

Holum Gård (3) - Polaris Nordmøre AS (7-8) - Solgardiner AS (9-10) - Norunn Næss Bolme (48) - Kvande & Nordvik Møbelfabrikk AS (11-12) - Ildstedets Favoritt (43) - Inga Dalsegg, Dalalåven Atelier (1) - Rindal IL Turstigruppa (30) - El-Co AS (14) - Bergmoen Snekkerverksted AS (13) - Letthus AS (52-53)- Rindal kommune (46 -47) - Fagmøbler Surnadal (21-22) - Gardsbakeriet Hæmstelt (6) - Tregruppen Meldal (18) - RBL - Landbrukssenteret i Rindal (55-57) - Helgetunmarka Grunneierlag (45) - Bolme Pensjonat (42) - HN - Holten Treindustri / Ole N Negård Møbelfabrikk (19-20) - Apriliadamen Fotogalleri (34)- Itrollheimen (58) - Statera Økonomi AS (28) - Elshaug Renhold (4) - 3 Venner DA (5) - Rindalshytter AS (16-17) - Ullkorga AS (31) -Rindal Sparebank AS (44) - Torunn Nordvik (36) - Rindal Næringsforum/Opplev Rindal (29) - Svorka Energi (15) - Rørservice AS (40-41) - A. Kvam AS (39) - HMH Design (26 - 27) - Målfrid Rønningsbakk (23) - Nordmøre Montering (32) - Merbygg  AS (35) - Sjøulken (51) - Saga Trollheimen Hotel (24 - 25) - ON Arkitekter og Ingeniører (37) - Murmester Skjølsvold (32) - Storkvikne Gård (49) - Steindalen Gård (50)


Les om Den store hyttedagen i 2019 HER

Her er et utvalg av det en kunne se og oppleve på forrige hyttedag 

12. oktober 2019