Årsmøte 2021

Dato: 23.03.2021. kl. 19.00.
Sted: Attanova - Rindalshuset

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 2. Valg av møteleder og sekretær 
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med styreleder 
 4. Godkjenning av årsmelding og regnskap
 5. Budsjett for 2021 med endring av medlemskontingent

 6. Valg av nytt styre og valgkomite

 7. Valg av revisor


Etter årsmøtet:
Virkelighet - visjon - veien videre:

Daglig leder setter en fot i bakken og går igjennom status, strategier, planer og ideer fremover etterfulgt av en dialog med medlemmene.


Valgkomiteens foreløpige innstilling:

Det har ikke lyktes å finne ny leder ennå!

 • Leder:
 • Nestleder - Marit Mogset (ikke på valg)
 • Styremedlemmer
 • Yngve Røøyen (gjenvalg)
 • Arnhild Foseide Fagerholt (ikke på valg)
 • Randi Holte (ikke på valg)
 • Mari Kristin Bolme (ikke på valg)
 • Varamedlemmer
 • Bjørn Ranheim (ikke på valg)
 • Åse Børset (ikke på valg)
 • Jon Moen (ikke på valg)

Revisor - Anne Norli

Regnskap 2020 - se under

Forslag på nye satser for medlemskontingent 2021.

På grunn av smittevern må alle årsmøtedeltakere melde seg på her:

PÅMELDING

Årsmelding 2020 (se under)

På grunn av smittevern må alle årsmøtedeltakere melde seg på her:

PÅMELDING