Årsmøte 2020

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RINDAL NÆRINGSFORUM 

Vi startet møte med ar daglig leder innledet med en kort oppsummering av hvordan Rindal Næringsforum står i dag og hvordan vi ser på fremtiden i den nye hverdagen. Deretter informerte Marit Drøpping fra Indre Nordmøre Opplæringskontor om lærlingeordningen og viktigheten av denne for vår region.. 


Dato: 27.05.2020. kl. 19.00.

Sted: Bolme Pensjonat

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste - Ingen merknader, godkjent.
 2. Valg av møteleder og sekretærVedtak: Odd Inge Løfald ble valgt til møteleder, Tom Godtland ble valgt til sekretær.
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med styreleder - Vedtak: Jarle Hamnes og Eli Landsem Solvik ble valgt til å underskrive protokollen. 
 4. Godkjenning av årsmelding og regnskap:  Kommentar til årsmelding: Ingen. Vedtak: Årsmeldinga for 2019 ble tatt til etterretning.  Kommentarer til årsregnskapet: Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent med følgende hovedtall:
 5. Driftsinntekter kr. 933 035.-

  Driftskostnader kr. 935 963.-

  Driftsresultat kr. - 2 928.-

  Årsresultat kr. 2 016.-

 6.  Budsjett for 2020

Vedtak: Budsjettet godkjennes slik det er lagt frem.

   6.      Valg av nytt styre

            Valgkomiteens forslag ble framlagt slik:

            Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

   

    7.     Valg av revisor

            Vedtak: Laila Eidnes ble valgt som revisor


Rindal, 27.05.20

Eli Landsem Solvik                                               Jarle Hamnes

DET NYE STYRET - PRESENTASJON HER

Vi avsluttet møtet med en diskusjon om aktuelle saker i forhold til disposisjonsfond og aktuelle planer i kommunen som bredbånd og mobildekning.

Deltakere på årsmøtet;

Jan Bævre - Rindal Regnskapskontor                                     Sivert Dombu - Rindal kommune

Marit Mogset - El-Watch AS                                                     Odd Inge Løfald - Odd Inge Løfald

Jarle Hamnes - Statera Økonomi                                            Vibeke Langli - Rindal kommune

Eli Landsem Solvik - Sunna Solpris AS/Apriliadamen           Håkon Fredriksen - Innveno

Jon Moen - RBL                                                                        Randi Holte - Sunna Lavpris AS                         

Magne Løfaldli - Innveno                                                        Sigrid Skjølsvold - Trollheismporten

Tom Godtland - Rindal Næringsforum                                  Atle Norli - Lokalt Løft

Arnhild Foseide Fagerholt Rindal Sparebank                       Grete Elshaug - Rindal kommune

Yngve Bakken - Vibo Entreprenør                                         Mari Kristin Bolme - Bolme pensjonat

Marit Drøpping - Indre Nordmøre Opplæringskontor