Arbeidsliv og velferdsordninger

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved permitteringer?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 2 dager, opphevelse av ventedager for de permittert, redusert krav om reduksjon i arbeidstiden. Full lønn betales inntil 6G i min. 20 dager fra permittering. Etter dag 20 innføres en ordning som sikrer inntekt på min. 80 pst. av grunnlaget opp til 3G, og 62,4 pst. mellom 3G og 6G. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. Nye regler gjelder fra 20. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver betale lønn ved sykemelding?

Svar: Arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nye regler gjelder fra 16. mars.

Spørsmål: Hvor lenge skal arbeidsgiver omsorgspenger?

Svar: Arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende/frilansere får omsorgspenger fra og med dag 3. Nye regler gjelder fra 13. mars.